<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
pondělí 10. srpna 2009

GENT

Dovolím si na popis města použít fotky a část popisu od Martina. Lépe bych to nenapsal. Samozřejmně vlastní zážitky uveřejním také:-)

Charizmatické město GENT,jenž se nachází na soutoku řek LEIE a Šeldy a jež je často přirovnáváno,pokud se týká krásy jeho památek a neobyčejné atmosféry,k Paříži.V šestnáctém století patřil Gent k nejbohatším městům celé evropy a je to i náležitě vidět.Rozkvět mu přinesl zejména obchod s textilem a bohatí měšťané byli k němu skutečně štědří.Ve středověku byl Gent co do počtu obyvatel nepatrně menší než Paříž a větší než Londýn.Dnes je universitním a také přístavním městem.V přístavu púsobí automobilové společnosti Honda a Volvo.Volvo dokonce v přístavu vyrábějí a Honda sem dováží auta ze Spojeného království,Japonska a USA.Gent má taky největší městské centrum bez automobilového provozu v Belgii.Veškerý vjezd automobilů je tu jen na zvláštní povolení a musím říct že je to úžasné nemuset být stále ve střehu,zvlášť v tak velkém městě.O ovzduší ani nemluvím.Spousty restaurací,kavákniček,barů ale i obchůdky s místními specialitami nedají peněžence vydechnout.Je zde tolik museí,že dva dny na jejich obhlídku nestačí.No abych to nějak uzavřel:Gent je moderní a zároveň romantické město obléknuté do historického kabátu i atmosféry.


čtvrtek 6. srpna 2009

BELGIE aneb cesta Praha - Gent

Ani nevím jak začít. Tatínkovi přišel meil od Ivety, které psal její kamarád, že by nám půjčil zadarmo byt v městě Gent. To prostě musíme využít, kdy se podíváme do Belgie? Ale jak se tam dostat? Vlakem a letadlem - moc drahý, autobusem? To vypadalo nadějně ale nakonec i autobus byl předraženej a končil na opačné straně města. Pojedeme autem. Paráda, snad vydrží tam a zpátky minimálně 2OOO km.

Den odjezdu: Táta zbalil ani nevím jak, prostě najednou bylo zbaleno. Plán byl vyrazit ve 3 hodiny ráno. Máme mapy, popis trasy,nezbytné pojištění a asistenční kartu na auto, kdyby něco. Máme i půjčenou navigaci ale ta končí v německu:-) ODJEZD! Akce Gent začíná! Odjíždíme v prudké bouři ale za Prahou to přešlo. Navigace nechce pochopit, že pojedeme přes Plzeň. Chvilka nastavování a pochopila to. Čeká nás 1OOO km po trase Praha - Plzeň - Norimberg - Frankfurt n. M. - Kolin (Koln) - Aachen - Brusel nebo Andwerpen - Gent.

Hned v Německu, pár metrů za bývalou hranicí (nikde nikdo, prázdná budova v lese) nehoda. Stojíme asi 25 minut (tatínek usnul). Asi po 220 km ubyl benzín, musíme natankovat ale jaký benzín? Vybíráme zelenej s číslem 95. Za městem Wurzburg jsem usnul. Pojedeme ted pořád rovně asi 400 km. Cesta ubýhá tak, že pravidelně tankujeme a kupujeme colu:-). Znova jsem usnul, děláme si delší přestávku asi 3O min. Zase prší ale proti nám je kolona, která se jen tak nevidí, už jedeme proti nim 90 km a pořád kolona.

U Kolína (máme za sebou 680 km) mě táta budí, máme závadu. Svítí kontrolka. Nějaká lamda sonda, nevím co to je ale to blbí. Zastavujeme u pupmpy a mně napadlo. Co vypnout a zapnout motor. Sice to nepomohla ale kontrolka, která svítí je, že máme málo vody v ostřikovači. To snad neni možný! Skoro stejný kontrolky vedle sebe!!!

Tatínek prohlásil, že se zblázní a jeli jsme dál. Míjíme Aachen za kterým tankujeme asi 17 litrů. Jedeme a najednou Holansko. Ani nevím jak jsme tam vlítli:-) Holansko je placka a všichni tu jedou stejně 120 km/h. Ani rychleji ani pomaleji. Jako jsme v jeli do Holanska vjíždíme do Belgie, žádná hranice jenom cedule. Blíží se Gent, sjížíme tak jak máme, já mám mapu ale spletli jsme se o jednu ulici. Naviguji tátu abychom se vrátili a stavba! Dál to nejde. Nakonec jsem se zeptal nějakých lidí a my po 14 hodinách jsme u cíle. Spotřeba je úžasná okolo 5 litrů na 100 km. Jdeme najit Martinův byt. Je moc hezký, líbí se mi tu.

Ještě musíme zaparkovat auto. Tady se platí ale Martin nám řekl, kde je to zadarmo. Sice tu něco staví a zabrali kus ulice ale nacházíme místo. Já jsem plný energie (jsme v Belgii) ale táta je nějaký unavený. Ale má také radost...já to poznám!


Pár fotek z cesty (jenom z mobilu).

Nehoda v Německu. Pár metru za hranicí. První zdržení.
Tak sem nás zavedla navigace v Německu. Nesmyslně z dálnice. Od té doby táťuldas spíše používal mapu.Německo se pozná hned. Všude větrník.