<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
pondělí 21. února 2011

Iveta a kluci v Praze

Je to již hodně dlouho co jsem zde něco zaznamenal. Je čas to napravit a to událostí, která se vymyká všedním dnům. Na konci listopadu mně taťuldas oznámil, že Iveta přiletí s klukama z USA do Čech. Paráda - poprvé se uvidíme při přestupu na letišti když přiletí a při zpáteční cestě mají dost času abychom se podívali do centra.
Uvažovali jsme, že je navštívíme ale jakmile se Iveta někde ukáže, je velice žádaná a najít si pár hodin času je moc těžké.
Nevadí blíží se čas příletu ale počasí je proti nám. Nad státem New York je silné snežení a ruší se tisíce letů. Prahu opakovaně zasahuje sněhová silná kalamita. Vždy klidný táta je po třetím dopravním kolapsu v Praze trochu nervozní.
Den D! Vše vypadá dobře z USA odletěli. V Praze bohužel mrzne a silně sněží ale Ruzyně příjímá.
Než vyrázíme koukáme na net a bohužel mají hodinu zpoždění. Nevadí jedeme tak jak bylo domluveno, nějak to dopadne. Máme vše. Foťák, náhradní baterky, malé coly - na letišti jsou strašně předražený a pár stravenek do Mekáče.
Na letišti jsme poměrně brzo, jdeme se podívat na terasu. Strašná zima a stejně vidíme jenom pluhy na runwey. To je blbí.
V hale je trochu zmatek. Nic nepřistává, všichni krouží nad Prahou. Hromadí se tu lidé co na někoho čekají. Přistávací časy letadel se mnění každých 5 minut. Po hodině je jasné, že se neuvidíme, hlavně aby stihli přestup. Na informacích nám dali info - MOŽNÁ přestup stihnou:-). Rozdělujeme se. Táta sleduje odlety a já přílety.
Čas vypršel. Pokud letí tak letí, jinak na nás mají spojení. Kdyby se něco stalo, můžou se ubytovat u nás. Ale stihli to a vše dobře dopadlo. A možná - možná až poletí domů, tak poletí o den dříve a budou u nás přes noc:-)