<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
čtvrtek 22. ledna 2009

Rusko

Již několikrát jsem tu psal, že mi chodí pohledy z celého světa. Teď došli i z Ruska. Rusko je neuvěřitelně obrovská země. Na jednom konci sousedí s Ukrajinou a na druhém s USA. Jsou tam velice zajímavé města, památky a co se mi libí, je BAM. (Bajkalsko amurská magistrála). To je strašně dlouhá vlaková trať. Normálně nastoupíte a jedete snad 5 dní než dojetete na konec. To si neumím představit.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Trans_siberian_railroad_large.png

Rád bych poděkoval touto cestou Nathalii, protože mail na ní mi nefunguje. Chtěl jsem poděkovat rusky a tatínek mi napsal něco, pro mně záhadnou azbukou. Ale nebyl si jist zda to ma dobře.


Спасибо за красивые открытки и письма.
sobota 10. ledna 2009

Hodiny

Táááák dělám takový malý pokus. Schválně, zda to bude ukazovat kolik je?:-))


Custom Myspace Clock
pátek 9. ledna 2009

Vánoce a budík

Na vánoce se vždycky strašne těšim. Všsechno je takové sváteční. Když jsem byl menší, tatuldas chtěl abych namaloval co bych chtěl od ježiška. Dnes, nevím jak to dělá ale vždy ví co bych si přál i když o tom nemluvím.
Na štědrý den jsem chtěl zdobit sromeček.Sundavali jsme ozdoby a ja našel krabici ve které nebyli ozdoby ale staré věci. Uplný poklad. Stare elektronické součásky, ze kterých tatuldas, když byl jeste malej kluk stavel rádia a různé věci. To jsem vubec netušil. A hlavně velikej plechovej budik, který je starši jak táta.Budík jsem se pokusil natáhnout a on začal tikat. Ale! Na budíku je napsáno anglicky 7 dni. A opravdu šel a šel a šel a najednou ve 4:16 hod. začal zvonit. Ovšem to byl kraval, taťuldas vyletěl a já zalezl pod deku. Taťuldas řikal, že na vánoce mam psát o vánocích ale ten budík se mi fakt líbí. Jasně, že svátečni dny byli krasný ale já to neumím moc popsat. Měl jsem radost z dárků. Hrozně rád pomahám taťinkovi dělat bramborový salát a letos jsem upekl největši řízek já. Prostě vánoce byli naprosto KRASNÝ!