<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
středa 25. února 2009

Dort

Tento příspěvek bude krátký. V sobotu jsem měl svátek. Nejen já ale i tatínek. A domluvili jsme se, že se půjdem podívat do ZOO. Jenže bylo tak strašně hnusně, že jsme nikam nešli. Nemám tedy fotky ze zoologické zahrady. Dám sem tedy dort, který jsem měl k narozkám. Byl strašně dobrej. A já ho snědl skoro celý.
úterý 10. února 2009

HAPPY BIRTHDAY PETR!

From the Bucks in the US ... Vsechno nejlepsi k narozeninam, Peto!
... a tahle je od vsech deti v Jesikove skole. Mrkni bliz a je tam prani a podpisy vsech mrnat ve skole! ... nejsou rozkosne osklivi? :-) vcetne Jesina? ;-)

pondělí 9. února 2009

Moje narozeniny podruhé

Našel jsem slibované fotky. Tatínek přesně věděl, kde jsou. Je mi na nich přesně rok, jsem s maminkou a tatínkem u babičky a dědy. Mám ty fotky rád, protože jsem na nich strašně malinkej.

Nejsou dobré, tenkrát, když mi rok nebyli digitální foťáky ale takový klasický na film. A také skener nás nějak zlobí.

Ale to vůbec nevadí koukejte jak jsem vypadal.

skenovat0017 skenovat0019 skenovat0022 skenovat0020 skenovat0021

Tak to jsem já a můj dort!

to me if it is me one year.

A takhle vypadám dnes. Poznáte rozdíl?sobota 7. února 2009

Narozeniny

Jo dnes je ten slavný den, kdy jsem se narodil. Dneska to ale moc neoslavíme, protože taťuldas je zase v práci. Přijela babička a přinesla spoustu čokolád a jiných věcí. Ovšem jak znám tátu určitě připravil něco na příští sobotu. Je tajuplný :-)

No a tak nemám žádné fotky. Pokusím se jednu povedenou naskenovat. Je sice z dřívější doby ale moje nejoblíbenější.

Je to těžké nenašel jsem jí ale dnes mám narozky, tak si to alespoň někdo přečte. Podle taťuldase si to přečtou i na druhém konci světa